Informace o nás

 

Vážení spoluobčané

vzhledem k tomu, že Zastupitelsvo obce Slatina zorganizovalo v otázce výstavby větrných elektráren v katastru naší obce anketu (mj. tohle je vzor, který dodala firma), která spíše připomínala lobování ve prospěch investorské firmy, než zájem zjistit skutečný názor občanů, a uvádělo neobjektivní, neúplné a zkreslené informace o dopadu VE na životní prostředí, považujeme výsledky ankety za zmanipulované. Domníváme se tudíž, že anketa je neplatná a že Zastupitelstvo vede další jednání s investorem bez příslušného mandátu a proti zájmům obyvatel a chalupářů Slatiny.

Založili jsme proto občanské sdružení JEVIŠOVKA, o.s., které si klade za cíl zamezit výstavbě VE v naší obci a ochraňovat ráz naší krajiny.

Občanské sdružení Jevišovka je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Cílem sdružení je ochrana životního prostředí, krajiny a historických památek v regionu Znojemsko - zejména Jevišovicko, obec Slatina. Za tím účelem se sdružení zabývá podporou veřejnosti při ochraně životního prostředí, krajiny a historických památek, zvláště pokud jde o škodlivé nebo necitlivé stavební zásahy do rázu krajinym, např. větrné elektrárny,...a zpracováváním expertýz k dané problematice a další odbornou činností.

 

Stanovy Občanského sdružení Jevišvka 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.