Lidé se budou vázat k bagrům a buldozerům

27.04.2008 21:17

Mšené– lázně - „Proti větrníkům budeme bojovat do posledního dechu. Připravte se na to, že jsme odhodlaní vázat se řetězy k bagrům a buldozerům,“ oznámil ve čtvrtek večer Stanislav Novotný, jeden z obyvatel Loucké německým majitelům společnosti Zelená Energie, která hodlá v okolí Mšeného – lázní, Loucké a Ředhoště vystavět pět větrných elektráren.

Právě obci Loucká by měly být větrné elektrárny nejblíže. Se stavbou již před časem vydalo souhlas místní zastupitelstvo. Řada lidí se s tímto stanoviskem však odmítá ztotožnit.

Vadí jim hned několik věcí. Předně se obávají vlivu větrných elektráren na své zdraví a na zdraví a stav okolní fauny a flory. „Bojíme se, že odsud zmizí veškerá zvěř,“ zaznělo například z davu místních obyvatel. „Výstavba větrných elektráren bude mít negativní dopad na okolní prostředí jak ve fázi stavby, tak v následném provozu. Největší obavy máme z gigantických rozměrů plánovaných větrných elektráren,“ říká Jaroslav Křížek z Ředhoště, který je členem petičního výboru proti této stavbě.

Každá z plánovaných elektráren by totiž měla dosahovat výšky 105 metrů, přičemž průměr rotorů by měl být 90 metrů. Se stavbou nesouhlasí nejen místní obyvatelé. Zamítavé stanovisko vydal také roudnický odbor životního prostředí.

„Stavbu pěti větrných elektráren o výšce stožáru 105 metrů v ploché krajině Podřipska pokládáme jednoznačně za kolizní se zájmy ochrany krajinného rázu,“ uvedl ve stanovisku odboru životního prostředí Městského úřadu v Roudnici nad Labem jeho vedoucí, Vladimír Drož.

Na výšku staveb upozornil také Jaroslav Pém, který má na roudnickém městském úřadu na starost ochranu krajiny a přírody. „Větrné elektrárny naruší krajinný ráz několika okresů,“ uvedl.

Snížení odmítají
Návrh, podle kterého by se investor měl zamyslet nad snížením staveb, však odmítla Kateřina Dietrich, která společnost zastupuje v České republice. „Jiná výška by pro nás byla neekonomická,“ konstatovala Kateřina Dietrich.

Pokud bude stavba povolena, čeká ji po dokončení rozsáhlá měření. „Ve zkušebním provozu bude provedeno veškeré měření. Tři roky bude muset být sledován vývoj stavu v přírodě,“ vysvětluje Petr Obst, který posuzoval vypracovanou dokumentaci k záměru výstavby.

Zajímá je přínos
Kromě vlivu na životní prostředí, obyvatelstvo a krajinný ráz se obyvatelé dotčených obcí zajímali také o přínos chystané elektrárny pro obec. „Chtěla bych vědět, co z toho všeho budou mít lidé z Loucké, kteří se na větrníky budou muset koukat,“ dotazovala se Anna Novotná.

„Obec obdrží jeden a půl milionu korun za každou větrnou elektrárnu. navíc pomůžeme s vybudováním školky,“ vysvětlovala Kateřina Dietrich. „Peníze hodláme použít na investiční akce. Na opravy komunikací a na školku,“ dodal Josef Bíža, starosta Mšeného – lázní.

Rozhodne kraj
Konečné stanovisko týkající se povolení stavby pěti větrných elektrárek v okolí Mšěeného – lázní vydá během několika týdnů krajský úřad Ústeckého kraje.

 

Zdroj: https://www.stop-vetrnikum.webz.cz/view.php?cisloclanku=2008040004

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.