Krajinné celky a oblasti krajinného rázu Znojemska

02.08.2008 13:23

Krajiné celky a oblasti krajinného rázu Znojemska.pdf (7,1 MG) Preventivní hodnocení krajinného rázu bylo zadáno Městem Znojmem s cílem vytvořit odborný podklad, který umožní efektivní vykonávání státní správy podle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Zpracovatelem vyhodnocení krajinného rázu je Společnost pro životní prostředí spol. s r.o., 616 00 Brno, Šeránkova 32.
Autorem hodnocení krajinného rázu je autorizovaný architekt ČKA Ing. Ludmila Bínová, CSc. Na dílčích částech spolupracoval RNDr. Martin Culek, Ph.D.

Kliknutím na obrázek mapu zvětšíte. Stahování může dle rychlosti připojení trvat několik minut.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.